kleur

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een aantal oude (soms veel oudere) attestaties:

  • Jacob van Maerlant ca. 1270 [1]: "dien doghen den rode beuaet // sijd van coloren van bloede"
  • Bartholomeus Engelsman 1485 [2]: "Cocodrillus is gheseit van croceo // colore dat is van saffranigher verwen"
  • anoniem ca. 1514 [3]: "ghi sult hen wat coleurs gheven met schoon sofferaen"
  • Deus Aexbijbel 1562 [4]: "Wat ongheluck de vier peerden van verscheyden coleuren aenbrenghen, in het openen der vier seghelen des boecks"
  • Eedverbond der Edelen, 1565 [5]: "dat de selve Inquisitie niet en sal worden ingevoert in eeniger manieren, het zy heimelijk of openbaer, het zy onder wat dexel, coleur of naem het soude mogen wesen"

-- AE