hint

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lijkt al langer te bestaan dan in de etymologiebank aangegeven (1903), getuige de volgende attestaties:

  • J.B.: Proeve wegens Gods gelykmaatige geluksbedeeling onder de menschen. In: Vaderlandsche Letteroefeningen (1796) [1]: "[...] meer ervaarene Mannen uit te lokken, om, na een dieper onderzoek en grondiger nadenken, zich hier over uit te laaten, en voort te werken op onze hoedaanige aanduidingen (hints)"
  • A.G. van Hamel: Gaston Paris en zijne leerlingen. In: De Gids 59 (1895) []: "De toehoorders [...] die 't Fransch misschien maar half verstonden, door dien toon eenigszins misleid, hielden die opmerking voor een anti-duitsche ‘hint’ [...]"

-- AE