Help:Artikel aanmaken

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor het aanmaken van een nieuw artikel voor de Etymologiewiki is het van groot belang het Etymologiebank-concept "Intern trefwoord" te begrijpen.

De titel van een goed gekoppeld wiki-artikel moet identiek zijn met het zogenaamde "intern trefwoord" van het bijbehorende trefwoord in de Etymologiebank. Het intern trefwoord bestaat uit onderkastletters a t/m z, eventueel gevolgd door één cijfer. Zie verder de hulppagina "Intern trefwoord".

Het intern trefwoord is de code waaronder een trefwoord staat opgeslagen in de Etymologiebank. Het bestaat altijd alleen uit de letters a t/m z, al dan niet aangevuld met één cijfer.

Het intern trefwoord van bestaande Etymologiebank-woorden kan eenvoudig worden bepaald:

 1. zoek het woord op in de Etymologiebank;
 2. bekijk de url (internetadres) van het gevonden trefwoord;
 3. neem daarvan het laatste stukje rechts van de schuine streep.

Voorbeeld: voor het trefwoord jus 'vleesnat' is de url http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/jus2 en luidt het intern trefwoord dus jus2.

Als een woord nog niet in de Etymologiebank is opgenomen, en u wilt hiervoor een nieuw wiki-artikel schrijven, volg dan deze stappen:

 1. bepaal zelf het intern trefwoord volgens dit recept:
  1. neem het trefwoord zelf;
  2. verwijder alle niet-alfabetische tekens, zoals koppeltekens, punten en spaties;
  3. verwijder alle diakritische tekens, d.w.z. vervang ë door e, û door u, ø door o, enzovoort;
  4. maak alle letters onderkast (kleine letter);
  5. voeg indien nodig een homoniemcijfer toe, beginnend bij 1.
 2. vergewis u ervan dat het gevonden intern trefwoord nog niet in de Etymologiebank staat; dat is het geval als de url http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/xxx, met op de plaats van xxx het nieuwe interne trefwoord, een lege pagina oplevert.

Titel = intern trefwoord

Voor een goede koppeling tussen Etymologiewiki en de Etymologiebank is het van belang dat elk artikel in de Etymologiewiki correspondeert met precies één trefwoord in de Etymologiebank. Daarom:

Weet u het interne trefwoord (uit de hierboven genoemde stappen)? Dan kunt u dat invullen bij het vakje "zoeken" links in het scherm. U krijgt dan vanzelf een melding dat deze pagina niet bestaat, met de mogelijkheid hem direct aan te maken. Lees ook de hulppagina "Bewerken".