Etymologiewiki:Lijst gemelde ontbrekende woorden/L

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar: Etymologiewiki:Lijst gemelde ontbrekende woorden

L

laïcisme

lampetkan

landgraaf

landrot

langszij

lastpak

lazerusklep, hij heeft een mond als een Lazerusklep = hij praat aan één stuk door en weet niet van ophouden

leedwezen

leegloper

leegstand

leerlooier

leerstelling

legitimiteit

legpuzzel

leidinggevende

lekker, in uitdrukkingen in combinatie met 'niet', of 'wel', etc. (Lekker niet, lekker wel, lekker toch, etc.)

lekker puh

leplazerus (schrikken)

leuning: natte -, mijn neef heeft in de jaren 50/60 bij de holland amerika lijn gewerkt. ook zijn echtgenote heeft in de havens van rotterdam gewerkt (sealand/maerks). zoals zo vaak hebben veel beroepen zo hun eigen jargon: zeelieden, booreilandpersoneel etc. van hen vernam ik de volgende uitdrukking: "daar kan ik geen natte leuning van krijgen!" het hoe en waarom van deze uitdrukking konden zij (ook) niet uitleggen, anders dan "kan me niet boeien" of "moet ik daar nu enthousiast over worden?" etc. zegt deze uitdrukking u iets, waar komt ze vandaan, waarom nat, waarom leuning etc.

level

leven lang leren

levenslied

levensstijl

liberalisme

lichtvoetig

lid in de uitdrukking een lid of zes. In een oud liedje over de Garnalenvisserij in Volendam kwam ik de uitdrukking 'een lid of zes' tegen. Het liedje heet: De Garrenkwak en de derde regel daarvan luidt: "Van Rijsendam tot het hoekje van de Nes, daar vang je bepaald een lid of zes. Kan iemand mij vertellen wat dit te betekenen heeft?

liefdadigheid

lijflied

lijkkoets

lijsttrekker

lik op stuk

liminaal

linke soep

liquiditeit

logograaf

logos

lolletje, lollig

lommerrijk

loodgrijs

loopneusOuder was lopende neus. Lopend betekende ook stromend en werd gebruikt voor vocht afscheidend; het Woordenboek der Nederlandsche taal vermeldt: 6) Van Loopen, 12). Stroomend, niet stilstaand, in beweging. — Van ontstoken oogen en ooren, open wonden, en derg. Vocht afscheidend, etterend, dragend. || Segt God niet Ick sal mijn eere een ander niet gheuen? Waerom stellen wy dan den eenen, een beschermer voor die pestelencie ..., den anderen een Maerschalck, voor de vallende sieckte als S. Ian den dooper, den derden een medecijn meester der loopende gaten, als S. Quirijn? GNAPHEUS, Tob. 86. Het saedt met water van Nachtschade gebruyct, is goet inde wtwendige loopende gaten ende seeren, DODON. 124 b [ed. 1608]. De selve Bercken schorssen gebrant droogen ende heylen de loopende oft tranende beenen, als den roock van de selve daer aen comen mach, 1408 b. Hy (wiesch) het bloet van zijn loopende oogh af, dat hem uitgeboort was, VONDEL 5, 200. Als de Mensche heel oudt wordt, wordt hy dan niet ... vol van lemten en ghemelijckheden ... ? Men vindt hem veeltijds ... in 'thoecxken vanden haert sitten, met lopende ooghen, met een druppende neuse enz. , SPRANKHUISEN 8, 12 b. Kevelpijn is zoo veel als tandpijn ...; de Koeijen zijn er ook vatbaar voor. Men ontdekt die kwaal bij haar dadelijk uit het zwellen der klieren, uit verloren eetlust en loopende oogen, BERKHEY, N. H. 8, 20. Een loopende been hebben, DE BO. Een loopend oor.

looptelefoon

losgeld

lotgenoot

louteren, loutering, gelouterd

luidkeels

luisterrijk

lulhannes

lusteloos