hors d'oeuvre

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Oudere attestaties dan in het chronologisch woordenboek (1824):

  • A. von Kotzebue: Herinneringen uit Parys. Vaderlandsche letteroefeningen (1805) [1]: "9derlei Soupen, 7derlei Pasteien, 25 hors-d'oeuvres (kleine koude schotels), Rundvleesch op 14 derlei wyzen toebereid, 31 entrés van wild en tam Gevogelte, 28 dergelyken van Kalfs- en Schaapen-vleesch, 28 soorten van Visch, en wat niet al meer"
  • Aanmerkingen op den Brief aan een Vriend, betrekkelijk het godsdienstig vieren der ramp, die Leyden getroffen heeft op den 12den Januarij 1807. Vaderlandsche letteroefeningen (1813) [2]: "In zoo verre dus komt ons de brief geen hors d'oeuvre voor, zoo als het den aanmerker schijnt te gaan."

Uit de cursivering plus verklaring van het eerste citaat zou geconcludeerd kunnen worden dat het hier nog om een Frans woord in het Nederlands gaat, maar het figuurlijke gebruik in het tweede citaat doet al een hoge mate van inburgering vermoeden.

-- AE