hobby

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Al eerder in de 19e eeuw was de oorspronkelijke uitdrukking "hobby-horse" overgenomen. Zie ook stokpaardje.

  • Bespreking van 'Pathologisch en Physisch Betoog, dat de Aziatische Braakloop, zoodanig als dezelve in Europa en ook hier te lande is waargenomen, eene besmettelijke of contagieuze ziekte is' in Vaderlandsche letteroefeningen (1833) [1]: "De besmettelijkheid of niet besmettelijkheid worde slechts geen hobbyhorse, zoo als tristram shandy dit noemt"
  • Chequeriana. In: De Gids 16 (1852) [2]: "[...] die oog noch tijd hebben voor 't geen hen omringt, tenzij 't zich bewege in de sfeer van hun ‘hobby-horse’"
  • N.G. Pierson: Het katheder-socialisme. In: De Gids 42 (1878) [3]: "Ik verdenk hen [...] van hun leer aangaande de economische natuurwetten slechts te hebben uitgedacht voor een zeker doel, te weten om ruim baan te krijgen voor die cavalcade van hobby horses, waarvan hierboven melding is gemaakt."

-- AE