bizon

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de etymologiebank wordt bij het woord 'bezig' gemeld: "Het woord komt alleen voor in het Engels, Nederlands, Fries en Nederduits en staat vermoedelijk in verband met de Middelnederlandse werkwoorden bisen, bissen ‘wild rondlopen (van vee)’ [ca. 1400; MNW], ook ‘op een dwaalspoor zijn, rondzwerven’ (FvWS) en ohd. bīsōn ‘wild rondlopen van vee’ (mhd., nhd. (gewest.) bisen); zie → bijster, → kissebissen." Bij het woord 'bizon' wordt dit echter niet herhaald terwijl een verband toch mogelijk lijkt: "bizon [rundergeslacht] {1824} < frans bison < latijn bison < grieks bisōn [oeros], uit het germ., vgl. wisent."