afgang

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Er zijn bij het lemma afgang in het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) de volgende vroegere dateringen mogelijk:

  • afganc 'afdaling' [1240; VMNW] (1240)
  • dat is helemáál zo'n afgang [1953; Dagblad voor Amersfoort, 16 juli] (ca. 1960)

N.B. Een jaartal tussen ronde haken geeft de datering van de corresponderende attestatie in het EWN.

Voor meer informatie zie J. Luif (2010), Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN, in het elektronisch tijdschrift Trefwoord.

Correcties: De oudste hier gegeven datering is weliswaar niet ouder dan die van het EWN, maar het EWN geeft niet de correcte vorm die in de attestatie uit 1240 is aangetroffen. Aan de datering van de derde attestatie in het EWN (1420) moet worden toegevoegd: kopie 1753-56, omdat kopieën uit die periode aan de normen van de tijd zijn aangepast en dus onbetrouwbaar zijn.

-- JB