aardvarken

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De bank vermeldt dat dit een ontlening uit het Afrikaanse zou zijn uit 1779. Op zich is dit al vreemd, omdat het twijfelachtig is of je dan al van (vroeg?) Afrikaans kunt spreken. De Kaap was toen nog Hollands en er liepen nog Hollanders in Kaapstad rond tot 1806.

Bovendien is er een wat eerdere attestatie van De Buffon:

By deze gelegenheid moet ik ook nog tegen 't gevoelen van den Hr. Buffon, X Deel blz. 105 aanmerken, dat my in den voorgaanden jaare 1765. door den Ed. Hr. Gouverneur Tulbagh van de Kaap de Goede-hoop, de miereneeter , myrmecophaga by Linnaeus , voor het Kabinet van zyne Doorlugtige Hoogheid is overgezonden; ik heb denzelven onder den naam van aardvarken ontvangen, gelyk Kolbe hem dus ook noemt in zyne befchryving I.Deel, pag. 196.

Ik kan Kolbe niet vinden met Delpher, maar hij stierf in 1727. In dat jaar verscheen ook zijn Naauwkeurige beschryving van de Kaap de Goede Hoop. Hij bezocht de Kaap van 1705-1713. Het Kaapsnederlands verloor pas tweede helft 18e eeuw uitgangen zoals -en.

M.i. komt afr. erdvark en eng. aardvark van Nederlands aardvarken. Niet andersom.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.;auteur=Buffon De;jaar=1773