petinggi

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

oude attesteringen:

  • Bataviasche koloniale courant 1810: "den Madurees Pa Konjiet, dienst doende als Petingie in de koffijtuinen"
  • Javasche Courant 1828: "...en dit heeft te weeg gebracht, dat verscheidene petingies, die door hen tot opstand gedwongen waren, zich reeds weder zijn komen onderwerpen"
  • idem: "Een Petingie snelde die magt te gemoet en had het geluk den aanvoerder der vijanden eigenhandig te dooden"

--AE