ingevolge

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kan worden geantedateerd tot 1637, als in het verdrag met de burgerij van Roermond in verband met de overgave van deze stad[1] geschreven staat "...ende ingevolge van de procuratie daer aff synde in dato van heeden...". In 1643 vinden we in de ontwerpcostumen (een soort van lokaal rechtboek) van Bornem[2] de zinsnede "ende dat ingevolghe van arrest van de voorschreven Grooten Rade van den 15den junij 1633", gevolgd door diverse attestaties in de rest van de 17e eeuw.

-- AE