Etymologiewiki:Links

Uit Etymologiewiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Etymologische links

Nog meer etymologie is te vinden op of via onderstaande websites. Deze lijst bevat vooral links naar woordenboeken van historische taalfasen van het Nederlands en de andere Germaanse talen, naar complete etymologische woordenboeken van vreemde talen en naar verspreide, niet alfabetisch geordende Nederlandse etymologische vakliteratuur.

Nederlands

Germaans

Romaans

Overige etymologische woordenboeken

Indo-Europees algemeen

Woordenboeken algemeen

Ten slotte volgen enkele links naar eentalige woordenboeken van het Nederlands en naar portalen van één- en meertalige woordenboeken in het algemeen.